Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Curriculum Vitae Tom Kamsma

Personalia
Thomas Tabe (Tom) Kamsma; Kleine Buren 3 9005 NW Wergea (gem. Boarnsterhim); Geboren op 27.07.1956 rijbewijs BE. Lid van de Nederlandse Vereniging van Interim Managers (NVIM) T:  058-2551900 M: 06-20879650 E: kamsma.tom@fakt.nl W: www.fakt.nl en www.linkedin.com

Profiel
Sterk in situaties waar een verandering doorgevoerd, iets nieuws opgezet, of een crisis opgelost moet worden. Neem eenvoudig beslissingen, ook impopulaire. Heb doorzettingsvermogen en geef niet snel op. Sterke commerciële gerichtheid en groot analytisch vermogen. Gedragsmatig sterk zowel in vergaderingen als voor (grote) groepen en ben vertrouwd met een strategische benadering. Ik word vooral gemotiveerd door het willen realiseren van (haalbare) doelstellingen en zo weinig mogelijk beperkingen. Actiegericht, initiatiefrijk, gedreven, ondernemend, competitief en heb graag veel te doen. Effectief in profit en non-profit.

Opleiding
Afgeronde opleidingen
°1994 Post-HBO Bedrijfskunde (1994)
°1988 HBO Mana­ge­ment en organisa­tie (1988)
°1981 HBO Sociale academie (1981)

Diploma’s en getuigschriften
°Kunstgeschiedenis (2015)
°6 Masterclasses verandermanagement (Elsevier 2013-2014)
°Organisatiediagnose en interventiemanagement (IOIM; 2012/2013)
   Prince2 Foundation en Practitioner projectmanagement; (2010/2011)
°Gemeente financiën (Bestuursacademie; 2010)
Elk jaar volg ik vakgerichte studies en cursussen oa van het NVIM en NIVE.

Opdrachten voor Fakt (selectie)
In 2004 is door mij Fakt organisatieadvies opgericht. Als zelfstandige zonder personeel werk ik als senior adviseur beleid en organisatie, interim-manager en projectleider.
°2015 Team Ontwikkeling Delfzijl (interim-manager)
°2014 Team Samenleving Delfzijl (interim-manager)
°2014 Projectleider 3D namens Delfzijl in de samenwerking met Appingedam en Loppersum
°2013Wmo team Delfzijl/Appingedam (interim-manager)
°2013 Project Wmo kanteling; Dantumadiel/Dongeradeel. (projectleider)
°2013 Project Herbestemming oude kerken (projectleider)
°2012 Project transitie AWBZ voor  Delfzijl, Appingedam en Loppersum (projectleider)
°2012 Programmanager OCSW, Appingedam  (interim-manager)
°2010 Sectormanager Samenleving, Sociale zaken, burgerzaken; Medemblik (interim-manager)
°2010Afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Ondersteuning; De Marne (interim-manager)

Functies in dienstverband
2002-2004:     Stichting Stip De Fryske Wâlden (7 gemeenten) (programmamanager)
2001-2002:     Opzetten multifunctioneel wijkcentrum; Palet Leeuwarden (projectleider)
2000-2001:     Stichting Welzijn Ouderen Tytsjerksteradiel (directeur/bestuurder)
1996-2001:     Gemeentelijk Indicatieorgaan Zorg (9 gemeenten) (directeur/bestuurder)

Bestuur
1984-heden:   Jeugd en Jongerenwerk (bestuur later adviseur)
1996-2013:     Sporthal/zwembad SFN Boarnsterhim BV (vice-voorzitter)
2000-2002:     Landelijke Vereniging van Indicatie Organen (LVIO) (voorzitter)
1998-2002:     Raad van Commissarissen Woningcorporatie (lid)

Hobby’s
Lezen, (Nederlandse en Zuid-Amerikaanse literatuur); toneelspelen; podiumkunsten, beeldende kunst en film.