Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Gemeenten

Interim op de afdelingen: Burgerzaken, Bedrijfsvoering, Ontwikkeling, Soza, Samenleving, Wmo.

Fakt is door werkervaring, op MT niveau, inzetbaar bij gemeenten als interim-manager en beleidsmedewerker op de afdelingen Burgerzaken, Bedrijfsvoering, Sociale zaken, Samenlevingszaken en WMO. Fakt is op de hoogte van besluitvorming en werkprocessen bij gemeenten. Werkzaamheden door Fakt bij gemeenten vinden vaak plaats in ambtelijk/bestuurlijk complexe omgevingen.

Implementatie van vastgesteld beleid
Als implementatie van beleid moeizaam gaat kan dat komen doordat degene die het beleid heeft voorbereid, het beleid ook moet implementeren. Beleidsvoorbereiding vergt andere vaardigheden dan implementeren van beleid. Bij beleidsvoorbereiding gaat het om het verwerven van draagvlak en het bijeen brengen van, soms uiteenlopende, belangen. Beleid implementeren vereist een meer sturende attitude. Fakt heeft daarmee ruime ervaring en implementeert in projectvorm m.b.v. van Prince2 (zie “projectmanagement en PMO” op deze site)