Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Interim-management

Interim-management als probleemoplossing
Soms lopen problemen in teams of op afdelingen zodanig op dat teams uiteenvallen en/of leidinggevenden het veld moeten ruimen. Voordat directies de ontstane vacature dan invullen is een interim-manager, die geen toekomst heeft binnen het bedrijf of de afdeling vaak een goede oplossing. Fakt heeft veel ervaring met het realiseren van een nieuwe start.

Visie op leidinggeven
Fakt hecht bij het geven van leiding aan het geven van verantwoordelijkheid aan medewerkers. Medewerkers worden aangesproken op het halen van afgesproken doelen en gestimuleerd om de bij zichzelf passende middelen daarvoor aan te wenden. Met enthousiasme, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht volgt Fakt een voor medewerkers maar ook voor bestuur/directie, herkenbare lijn.