Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Kanteling in de Wmo

Fakt is expert op alle terreinen die te maken hebben met de Kanteling binnen de WMO. Dat blijkt uit het feit dat Fakt door de VNG in 2010 is ingeschakeld bij de VNG congressen over de Kanteling.

Kantelen in de WMO is rijksbeleid om de relatie tussen overheid en burger te herzien. Kern van dat beleid is dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor zichzelf en hun omgeving. Dat proces heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, het maatschappelijk middenveld en de burger. Omslag in denken is noodzakelijk nu in de WMO geen sprake meer is van zorgplicht maar het compensatiebeginsel is opgenomen. Compensatiebeginsel betekent dat er geen recht meer bestaat op voorzieningen maar op het recht om gecompenseerd te worden op 8 resultaatgebieden. Vanaf dat moment staan Gemeenten voor de keus om dat model wel of niet in te voeren.

Gemeenten en andere organisaties die, die omslag wensen te maken kunnen Fakt inschakelen om dat proces te begeleiden. Fakt houdt daarbij rekening met de zachte kanten van dat omwentelingsproces zoals creƫren van draagvlak, cultuuromslag, aanleren van andere werkwijze, respecteren van anderen. Fakt verliest aan de andere kant ook de harde kanten, zoals verantwoordingverplichtingen, omgaan met beperkte budgetten, ontwerpen van communicatie- en organisatiestructuren, niet uit het oog. Fakt helpt u graag uw eigen kantelingideeƫn uit te werken. Uiteraard is Fakt bekend met initiatieven die in Nederland op kantelingsgebied plaats vinden.