Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Nieuwe organisatie opzetten

Fakt heeft veel ervaring met het opzetten van nieuwe organisaties of onderdelen daar van en het begeleiden van reorganisaties. Opdrachten van deze aard zijn uitgevoerd voor RIO (CIZ), Stiploketten, Wmo loketten, Slachtofferhulp Friesland, welzijnsorganisatie en de landelijke vereniging voor indicatieorganen (LVIO). Het opzetten van een bestendige structuur met voldoende aandacht voor beheersing en verantwoording en een sluitende communicatiestructuur kenmerkt de opzet van een nieuwe organisatie door Fakt. Het belang en het plezier aan veranderen wordt onderstreept. Fakt hanteert bij veranderingen een enthousiasmerende werkwijze die gauw overslaat op medewerkers, ook op diegenen die sceptisch zijn tegen de verandering.