Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Organisatieadvies

Of een organisatie goed functioneert is afhankelijk van een groot aantal variabelen zoals; zich steeds wijzigende omstandigheden, de op dit moment aanwezige medewerkers en managers. De best functionerende organisatie is de organisatie die voordurend kan veranderen en een vorm heeft gevonden waarvoor het grootste draagvlak is. Het vinden van consensus bij directies en bestuur en bij medewerkers en andere leidinggevenden voor gewenste veranderingen leidt tot de meest duurzame oplossingen voor organisatievraagstukken.

Fakt bezit theoretische deskundigheid en praktische vaardigheid op diverse aspecten van een organisatie. Theoretische deskundigheid, met onderwijsbevoegdheid, door 2 Post-HBO opleidingen en Prince2 projectmanagement. Praktische vaardigheden opgedaan in managementfuncties, ook als eindverantwoordelijke, in een diversiteit aan organisaties.

Ervaring als projectmanager en interim-manager voor bepaalde tijd, of resultaat. Binnen Fakt is supervisiebevoegdheid beschikbaar zodat individuele coaching en supervisie van managers mogelijk is. Fakt is gespecialiseerd in de ondersteuning van managers in middenposities. Fakt is op meerdere niveaus inzetbaar, operationeel, tactisch en strategisch met een voorkeur voor de laatste twee. Fakt is in staat om flexibel te opereren en is vaak op korte termijn beschikbaar.

Fakt treedt intensief in contact met de organisatie en formuleert, op basis van bevindingen, organisatiewijzigingen en begeleidt het besluitvormingstraject tot beslissers een besluit hebben genomen. Fakt neemt daarna de implementatie ter hand of zorgt voor een zorgvuldige overdracht aan anderen binnen of buiten de organisatie. Fakt implementeert ook organisatiewijzigingen die door anderen zijn voorbereid.