Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Selectie uit Projecten en Interimopdrachten

Interim teamleider Samenleving Delfzijl

Het team van plm. 15 medewerkers na een moeilijke periode kwalitatief en kwalitatief weer op orde te brengen en voor te bereiden op een nieuw teamleider.  Daarnaast vertegenwoordiging van Delfzijl in het samenwerkingsverband van 3 gemeenten ihkv de decentralisaties. Duur opdracht 32 uur per week van 1/1/2014 -1/4/2015

Projectleider Kanteling Wmo gemeenten Dantumadiel/Dongeradeel

Samenvoegen van de afdelingen WMO van beide gemeenten met de plaatselijke welzijnsorganisatie. De opdracht luidt: het realiseren van een andere werkwijze en het realiseren van de daarbij horende organisatiestructuur. Stuurgroep met beide wethouders en gemeentesecretaris, een projectgroep met managers, een medewerker groep en 4  werkgroepen. 16 uur per week van 1/11/2013 -1/2/2014.

Projectleider Herbestemming religieus erfgoed gemeente Appingedam

De gemeente met een aantal partners restaureert en verbouwt leegstaande kerken en zoekt nieuwe bestemmingen. Voorwaarde is dat de nieuwe bestemming een sluitende exploitatie kent. Project van € 2.2 miljoen. Eind 2011 stagneert het project. Met name vanwege financiële problemen. Mijn opdracht was om,  met de vele partijen en uiteenlopende belangen het project weer op gang te brengen. Dat is gelukt. 16 uur per week van 1/11/2013 -1/2/2014

Interim teamleider WMO gemeentenAppingedam/Delfzijl

Het samenvoegen van de beide gemeentelijke afdelingen Wmo en tevens organisatorisch voor bereiden op nieuwe taken door een volgende stap te zetten met de Kanteling in de WMO.  Organisatievoorstel ontwikkeld waar MT en medewerkers zich konden vinden. De afdelingen zijn samengevoegd.  32 uur per week; 1/1/2013 -1/4/2014

Programmamanager Onderwijs, Cultuur, Sociale zaken en Welzijn (OCSW); gemeente Appingedam

OCSW is in de problemen gekomen door de discrepantie tussen ambitieniveau van de gemeente en de spankracht op de afdeling. Gevolg was langdurige, werkgerelateerde, ziekte en het niet kunnen voldoen aan de eisen van het bestuur. Ik heb een nieuwe structuur ingevoerd waarbij het werkaanbod is ingedeeld in 6 domeinen.

Sectormanager Sociale zaken, Samenlevingszaken en Burgerzaken gemeente Medemblik

De fusiegemeente Medemblik anticipeert op vergroting van de gemeente met de invoeging van een nieuwe managementlaag. Ik heb de basis gelegd voor positionering van deze nieuwe functie in de organisatie. 32 uur per week; 6 maanden.

VNG project de Kanteling

In opdracht van de VNG heb ik informatiebijeenkomsten verzorgd over de Kanteling in de Wmo en gekanteld werken.