Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Projectmanagement en PMO

Fakt volgt bij Projectontwikkeling de principes van Prince2tm**. Prince2 verbindt projectkwaliteit met productkwaliteit. Door een project te structureren volgens een aantal vooraf geformuleerde fasen, processen en principes wordt de kans op een succesvol projectresultaat beduidend vergoot. In de opstartfase van een project besteedt Fakt aandacht aan de zakelijke rechtvaardiging van een project. Het gaat dan om vfragen als; wat is de reden om voor dit onderwerp een project te starten, wat zijn de opbrengsten, de kosten en de risico’s voor de moederorganisatie. Door middel van Prince2 kunnen projecten doelgerichter, gecontroleerder en met minder risico’s tot een goed einde gebracht worden. Fakt komt u graag uitleggen wat het betekent om met Fakt een project volgens Prince2 ten uitvoer te brengen.

Project Management Organisatie (PMO)
Voor gemeenten en organisaties die structureel werk willen maken van beleidsrealisatie kan Fakt behulpzaam zijn bij de introductie van een PMO. Een PMO wordt door Fakt volgens de principes van Prince2 opgezet. Door een PMO kunnen alle projecten van de gemeente (of een gemeentelijke afdeling) worden uitgevoerd of het PMO kan er voor zorgen dat alle medewerkers van een organisatie projectrealisatie volgens vooropgezette normen, kwaliteitscriteria en met gebruik van dezelfde documenten uitvoeren. U zou zeker een PMO in uw organisatie moeten overwegen als u binnen uw huidige projectenportfolio betere afstemming wenst tussen de verschillende projecten binnen uw organisatie en meer toezicht wenst op planning, budget, kwaliteit en reikweidte van de projecten.

** PRINCE 2tm is een Engelse projectmethode, die ontstaan is door het bundelen van praktijkervaringen. OGC (the Office of Government Commerce), is eigenaar van de methode. PRINCE was primair bedoeld voor ICT-projecten. PRINCE2 is, inmiddels algemeen toepasbaar en wordt in steeds meer sectoren gebruikt.