Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Verandertrajecten

In de functie van directeur of manager heeft Fakt veel ervaring in het sturen van organisaties in veranderingsprocessen. Die ervaring en experties wordt nu vaak aangewend in de rol van interim-manager. Voortdurend streven naar draagvlak voor veranderingen bij zowel medewerkers als hoger management kenmerkt onze werkwijze. Onze overtuiging is dat pas daarmee duurzame en concrete verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Dat vereist het tegelijkertijd schaken op meerdere borden en het voortdurend in overeenstemming brengen van (soms strijdige) belangen. In het algemeen werkt Fakt in opdracht van directies of raad van bestuur en beweegt zich ook gemakkelijk op dat niveau. Fakt is bekwaam in het in beweging brengen van organisaties én het borgen van duurzame veranderingen.

Fakt is sterk in kort-cyclische veranderprocessen die snel en adequaat moeten worden afgerond maar waarbij het belangrijk is dat breed draagvlak duurzaam wordt gecreëerd. Te denken valt aan organisatieontwikkeling, koersverlegging, cultuuromslag, tijdelijk aansturen van “moeilijke” teams en het oplossen van (organisatie-)problemen. Fakt is gespecialiseerd in het werken in voorhoedeprojecten zoals de vertaling van nieuwe wet- en regelgeving voor gemeenten naar uitvoeringspraktijk en de daar uit voortvloeiende veranderingstrajecten.