Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Welzijnsorganisaties

Fakt is inzetbaar voor welzijnsorganisaties als interim-manager op directie- of teamniveau, of als (portfolio-)projectmanager. Fakt treedt ook op als bemiddelaar of adviseur als er problemen zijn ontstaan tussen gemeente en organisatie. Fakt kan ook worden ingezet voor de begeleiding van middle- managers en is bevoegd om supervisie te geven op werkinhoud en ontwikkeling van individuele competenties. Fakt kent het welzijnswerk van binnenuit met een opleiding aan de Sociale Academie, 7 jaar werkervaring bij Maatschappelijk Werk Leeuwarden en als directeur van een welzijnstichting. De sociale opleiding en ervaring wordt gecomplementeerd met de meer harde kanten van organisaties middels opleidingen bedrijfs- en organisatiekunde.

Organisatieontwikkeling welzijnsorganisaties
Fakt heeft ervaring opgedaan met het begeleiden van de omslag van een subsidieontvangende organisatie naar marktgeoriënteerde financiering. In welzijnsorganisaties staat de cliënt in het algemeen centraal in alle handelen. Arbeidsvoorwaarden en financiering raken in het welzijnswerk daaraan nogal eens ondergeschikt. Voor de continuïteit van de organisatie kan dat funest zijn. Ook kan het een professionele ontwikkeling van de organisatie in de weg staan. Zorgvuldig financieel en arbeidsrechtelijk beheer zijn niet strijdig met het behartigen van belangen van cliënten. Integendeel, een goed georganiseerde organisatie bereikt meer.

Projectmatig werken in welzijnsorganisaties
Welzijnsorganisaties werken veel met kortdurende opdrachten. Daarom loont het de moeite om te kijken of welzijnsorganisaties meer als projectorganisaties kunnen worden ingericht of gedeelten van hun activiteiten onderbrengen in een Project Management Organisatie (PMO). Zie: "Projectmanagement en PMO" elders op deze site.