Fakt Organisatieadvies
Kleine Buren 3
9005 NW Wergea

E: info@fakt.nl
W: www.fakt.nl

T: 058-2551900
M: 06-20879650

Bankrelatie ING Bank: NL41INGB0005146005
Kamer van Koophandel: 01104431
BTW nummer: 0699.06.567.BO1

Wmo 

Fakt heeft instrumenten voor organisatieontwikkeling gemaakt voor WMO loketten. Deze 
Instrumenten zijn:

Projectleider loketten voor een provinciaal Fries WMO project. Dat project had als doel samenhang tussen Wmo en AWBZ te verbeteren. Naast ontwikkeling van beleid heeft Fakt ervaring als interim-manager op WMO afdelingen en loketten in een aantal gemeenten.

Fakt heeft veel ervaring met ICT voor het Wmo loket. Fakt is niet gebonden aan enige (ICT) leverancier u kunt dus een onafhankelijke opstelling en advies van ons verwachten. Fakt heeft ihkv de WMO tevens opdrachten uitgevoerd mbt Mantelzorg, preventief huisbezoek en sociale steunstructuren.